ทำความรู้จักกับ AgrowLab

“AgrowLab” ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร เพื่อรองรับการปลูกรูปแบบใหม่ อาทิ การปลูกพืชในอาคาร หรือโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) โรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse) และระบบปลูกพืชกลางแจ้ง (Outdoor Farming) รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ เช่น เครื่องจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติ (AgrowDose) เซนเซอร์ตรวจวัดสภาวะแวดล้อม (AgrowAmbient) เป็นต้น

แหล่งรวมสินค้าทางการเกษตร

by AgrowPlus

ผู้จัดจำหน่ายชุดปลูกในอาคาร ทั้งรูปแบบชุดปลูกในบ้าน และชุดปลูกเชิงพาณิชย์ ซึ่งควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Agrio ในการเปิด-ปิดไฟ และการให้ปุ๋ยอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุทางการเกษตรอื่น ๆ อาทิ หลอดไฟปลูกพืช ปุ๋ยสำหรับปลูกพืชไม้ดอก ผักสวนครัว กัญชง กัญชา เครื่องมือวัดปุ๋ยและความเป็นกรดด่าง เป็นต้น

ผักผลไม้สดจากฟาร์ม

by AgrowFarm

แหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากมือผู้ปลูกสู่ผู้บริโภค เช่น ผักสลัด ผักไทย สมุนไพร และผลไม้ โดยผลผลิตต่าง ๆ นั้นได้รับมาตรฐาน อาทิ GAP, Organic, IFOAM และผ่านการตรวจวิเคราะห์ จากห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) ทำให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตของเราปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของทุกคน

บริการให้คำปรึกษาเกษตรครบวงจร

by Therbalista

ผู้ให้บริการด้านการเกษตรครบวงจรสำหรับการปลูกพืชแบบอินทรีย์ โดยเฉพาะกลุ่มพืชสมุนไพรและพืชมูลค่าสูง อาทิ กัญชง กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น กระชายดำ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจลงทุน โดยดำเนินการในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) พร้อมตลาดรองรับผลผลิต

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

by AgrowCare

ผู้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร อาทิ กระท่อม ฟ้าทะลายโจร โดยการคัดสรรวัตถุดิบปลอดสาร ปลอดภัย จากแหล่งปลูกที่ได้มาตรฐาน ผสานกับองค์ความรู้ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่า ส่งต่อสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

Our Partners