• 10 ข้อดีของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีข้อดีอย่างไรบ้าง...

  10 ข้อดีของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีข้อดีอย่างไรบ้าง...
 • รู้หรือไม่ว่าระหว่างการปลูกพืชบนดินและไม่ใช้ดินแตกต่างกันอย่างไร

  ในการปลูกพืชบนดินโดยทั่วไปแม้ดินจะมีธาตุอาหารและอากาศอันเป็นปัจจัยที่พืชต้องการนั้นมักมีข้อเสียของดิน คือดินจะมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ เช่น โครงสร้างของดินบางพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ปริมาณธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอ มีค่า pH ไม่เหมาะสม ยุ่งยากต่อการปรับปรุง และมีค่าใช้จ่าสูง ปัญหาเหล่านี้ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน

  รู้หรือไม่ว่าระหว่างการปลูกพืชบนดินและไม่ใช้ดินแตกต่างกันอย่างไร

  ในการปลูกพืชบนดินโดยทั่วไปแม้ดินจะมีธาตุอาหารและอากาศอันเป็นปัจจัยที่พืชต้องการนั้นมักมีข้อเสียของดิน คือดินจะมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ เช่น โครงสร้างของดินบางพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ปริมาณธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอ มีค่า pH ไม่เหมาะสม ยุ่งยากต่อการปรับปรุง และมีค่าใช้จ่าสูง ปัญหาเหล่านี้ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน
 • ประโยชน์การควบคุม pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช

  การจัดการสารละลายธาตุอาหาร และการจัดการพืชในขณะทำการผลิตในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตได้ผลผลิตที่มีปริมาณ คุณภาพ และเวลาตรงตามที่ต้องการ

  ประโยชน์การควบคุม pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช

  การจัดการสารละลายธาตุอาหาร และการจัดการพืชในขณะทำการผลิตในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตได้ผลผลิตที่มีปริมาณ คุณภาพ และเวลาตรงตามที่ต้องการ
 • ระบบ NFT คืออะไร?

  มาทำความรู้จักกับ ระบบ NFT กันครับ ☘️

  ระบบ NFT คืออะไร?

  มาทำความรู้จักกับ ระบบ NFT กันครับ ☘️
 • แนวคิดในการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

  น้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นตัวทำละลายและนำสารอาหารไปให้พืชใช้ ตลอดทั้งยังเป็นส่วนประกอบในส่วนต่างๆ ของพืช น้ำที่จะนำมาใช้ในการปลูกจากแหล่งน้ำใดก็ตาม ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และคุณภาพน้ำที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

  แนวคิดในการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

  น้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นตัวทำละลายและนำสารอาหารไปให้พืชใช้ ตลอดทั้งยังเป็นส่วนประกอบในส่วนต่างๆ ของพืช น้ำที่จะนำมาใช้ในการปลูกจากแหล่งน้ำใดก็ตาม ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และคุณภาพน้ำที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง