ประโยชน์ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

เขียนโดย Admin

วันที่ Jul 04, 2022

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีประโยชน์หลักๆ อยู่หลายประการด้วยกัน

1. สามารถปลูกพืชได้ทุกสถานที่โดยไม่มีขอบเขตจำกัด

2. ลดปัญหาศัตรูพืชในดินและสิ่งแวดล้อม

3. ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

4. ช่วยประหยัดน้ำมากกว่าการปลูกพืชผักในดินปกติไม่น้อยกว่า 10 เท่า

5. ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ

6. สามารถควบคุมการเจริญเติบโต การออกดอกออกผลของพืชให้เป็นไปตามเวลาที่ต้องการได้

ดังนั้นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสามารถปลูกได้แม้แต่ตามอพาร์เม้นต์ บริเวณหลังบ้าน ริมหน้าต่าง บนดาดฟ้า สำหรับผู้ปลูกสมัครเล่นต่างๆ ก็สามารถนำวิธีนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากนัก นอกจากนี้ผู้ปลูกสามารถพัฒนาวิธีการปลูกพืชออกเป็นแบบต่างๆ ได้ โดยเพียงแต่ลงทุนลงแรงเพียงเล็กน้อย ก็จะได้พืชผักอนามัยไว้รับประทาน ซึ่งเป็นพืชผักที่สะอาดปราศจากสารกำจัดแมลง

โปรดติดตามองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชไร้ดินในตอนต่อๆ ไปครับ

ติดต่อเรา: sales@agrowlab.com

ติดตามเรา: www.agrowlab.com