แนวคิดในการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

เขียนโดย Admin

วันที่ Dec 29, 2021

วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องแนวคิดในการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกันครับ

น้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นตัวทำละลายและนำสารอาหารไปให้พืชใช้ ตลอดทั้งยังเป็นส่วนประกอบในส่วนต่างๆ ของพืช น้ำที่จะนำมาใช้ในการปลูกจากแหล่งน้ำใดก็ตาม ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และคุณภาพน้ำที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

1. คุณภาพน้ำเพื่อใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สิ่งที่สำคัญคือต้องทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อทราบคุณสมบัติของน้ำว่าคุณภาพมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยทำการทดสอบคุณภาพน้ำทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพ

2. ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้องมีปริมาณที่เพียงพออยู่เสมอ ในสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป การคายระเหยน้ำสูงสุดของพืช (Maximum evapotranspiration) จะอยู่ประมาณ 6 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ในพื้นที่ 6.25 ไร่ พืชจะต้องการน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือไร่ละ 9.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน อนึ่งพืชจะใช้น้ำในฤดูฝนน้อยกว่าฤดูแล้งประมาณ 25-30%

โปรดติดตามองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชไร้ดินในตอนต่อๆ ไปครับ

ติดต่อเรา: sales@agrowlab.com

ติดตามเรา: www.agrowlab.com