ระบบ NFT คืออะไร?

เขียนโดย Admin

วันที่ Dec 29, 2021

ทำความรู้จักกับ ระบบ NFT กันครับ ☘️

ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) การปลูกแบบนี้จะเป็นการปลูกพืชโดยรากแช่อยู่ในสารละลายโดยตรง สารละลายธาตุอาหารจะไหลเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ (หนาประมาณ 2-3 มิลิเมตร) ในรางปลูกพืชกว้าง ตั้งแต่ 5-35 ซม. สูงประมาณ 5-10 ซม. ความกว้างราง ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก ความยาวของราง ตั้งแต่ 5-20 เมตร การไหลของสารละลายอาจเป็นแบบต่อเนื่องหรือแบบสลับก็ได้โดยทั่วไปสารละลายจะไหลแบบต่อเนื่อง อัตราไหลอยู่ในช่วง 1-2 ลิตร/นาที/ราง

โปรดติดตามองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชไร้ดินในตอนต่อๆ ไปครับ

ติดต่อเรา: sales@agrowlab.com

ติดตามเรา: www.agrowlab.com